Huisregels

Huisregels Praktijk Flow Motion Massage   

In de praktijk van Flow Motion Massage gelden de volgende huisregels:

1.           Hygiëne en ethiek zijn in de praktijk van Flow Motion Massage heel belangrijk. Ik verwacht van mijn klanten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

2.           In  verband met de  hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Flow Motion Massage na elke behandeling gereinigd. Ik draag dus  zelf zorg voor fris linnengoed.  U hoeft niets mee te nemen. Om hygiënisch  te kunnen werken verwacht ik dat u zich voor de massage gewassen heeft.

3.           Tijdens de intake zal ik U een aantal vragen stellen over uw medische verleden. Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit verstrekt aan derden.

4.           Eventueel medicijngebruik of  behandeling van arts, therapeut, specialist of andere behandelaar dient U voor aanvang van de massage altijd mede te delen.  Ik kan U vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode  toegepast mag worden.

In een aantal gevallen is aanpassing op de massage noodzakelijk of is massage wellicht niet mogelijk.

5.           Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt,  Vervolg-behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

6.           Flow Motion Massage geeft geen medische massages.

7.           Flow Motion Massage is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures of medicijngebruik.

8.           Flow Motion Massage is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

9.           Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang. Niet -of te laat- geannuleerde afspraken worden doorberekend. Flow Motion Massage is dan gerechtigd 50% van het totaalbedrag van de desbetreffende massage in rekening te brengen.

10.         Flow Motion Massage behoudt zich het recht klanten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

11.         Om u volledige aandacht te kunnen geven, neem ik zelf de telefoon niet aan tijdens een behandeling. Daarom vraag ik U om uw mobiele telefoon ook uit te schakelen of stil te zetten.

12.         Roken is binnen niet toegestaan.

13         Seksueel getinte opmerkingen of handelingen worden niet op prijs gesteld.

14         Flow Motion Massage behoudt zich het recht om de behandeling te staken en u te verzoeken de praktijk te verlaten.

Flow Motion Massage – De Blankvoorn 20- 2661 KB Bergschenhoek

telefoon:         0651777278

rekening:       NL92 INGB 0688 2285 93 t.n.v.  J.T. Huurman-van Nierop

email:                 massage.flowmotion@gmail.com

Kamer van Koophandel           nummer 24359142